5
3
4
2
1
فعالیت های جهان خودرو

واردات خودرو

شرکت جهان خودرو از سال ٩۵ واردات خودرو را به صورت مستقیم براى تمامى برندهاى خودرو با راه اندازى نمایشگاه وساختمان مرکزى در خیابان بهشتى تهران با هدف راه اندازى شعب سایر مناطق در تهران ومراکز استانها در برنامه هاى توسعه خود داشت تا با ممنوعیت واردات خودرو از سوى دولت روبه رو و مجبور به توقف این کسب وکار گردید.

تاریخ
۱۸ بهمن, ۱۳۹۹
خدمات