index
WhatsApp Image 2021-10-03 at 11.28.11
WhatsApp Image 2021-10-03 at 11.28.17
WhatsApp Image 2021-10-03 at 11.28.24
فعالیت های جهان خودرو

فروش کامیون های وارداتی

یکی از فعالیت های مهم جهان خودرو قائم در حوزه فروش کامیون ها و کشنده های وارداتی (داف، رنو، ولوو) می باشد.

 

تاریخ
۱۲ مهر, ۱۴۰۰