اسقاط خودرو
4
5
3
1
فعالیت های جهان خودرو

اسقاط خودرو

جهان خودرو قائم در حوزه اسقاط خودروهاى فرسوده براى تکمیل زنجیره تولید خودرو و خروج خودرو هاى فرسوده با مشارکت سایر شرکتهاى همکار جهان خودرو، طرح های متنوعى تجربه کرده است. با توجه به ارتباط واردات خودرو به رونق صنعت اسقاط و بازیافت خودرو، با ممنوعیت واردات خودرو این صنعت این روزها حال و روز خوبى ندارد.

تاریخ
۱۸ بهمن, ۱۳۹۹
خدمات